PLAY OFF – rozstawienia na XIV I XV TURNIEJ

XIV turniej
Runda 1 – klasyfikacja po XIII turnieju
Runda 2 – klasyfikacja po XIII turnieju + pierwszej rundzie z jednym odliczeniem

XV turniej
Runda 1 – klasyfikacja po XIV turnieju z jednym odliczeniem
Runda 2 – klasyfikacja po XIV turnieju + pierwszej rundzie – z dwoma odliczeniami